Vertrouwelijkheid

Meestal word je voor psychologische hulp doorverwezen door je huisarts. Maar je kunt je ook rechtstreeks aanmelden bij MIND.

Alles wat wordt besproken in de behandeling is vertrouwelijk. Dit is bij wet zo geregeld. Aan niemand wordt informatie verstrekt zonder schriftelijke toestemming van de cliënt. Als behandelaar stel ik samenwerking met huisartsen erg op prijs. Gewoonlijk zend ik aan het einde van de behandeling een beknopte rapportage aan de huisarts. Mocht je dit niet op prijs tellen, dan kan je dit aangeven aan het begin van de behandeling. Wanneer ik informatie wil opvragen bij anderen dan de huisarts, bijvoorbeeld een voorgaande hulpverlener, vraag ik altijd eerst schriftelijk toestemming.

Persoonsgegevens (naam, adres, leeftijd, enzovoort) die voor het verlenen van hulp in onze administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Iedere organisatie is wettelijk verplicht om correct met privacygevoelige gegevens om te gaan. Dit betekent dat deze gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel de hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Je hebt altijd inzage in je eigen dossier. Het dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn en daarna vernietigd. Als je wilt dat het dossier eerder dan de wettelijke termijn wordt vernietigd, kan je dat schriftelijk kenbaar maken. Je kunt altijd om inzage of een kopie van jouw dossier vragen.